Stępniewska M., Abramowicz D., 2016, Social perception and the use of ecosystem services on municipal post-mining lands. An example of Szachty in Poznan, "Economics and Environment" ("Ekonomia i Środowisko"), 4 (59), http://ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ei%C5%9B%2059/20_stepniewska.pdf